54 60 65 64 Følg os på Facebook

Fra el til fjernvarme

Hvis De ønsker at skifte fra den dyre el-varme til en mere økonomisk opvarmning som fjernvarme, er det største problem ofte tanken om besværet, håndværkerne og skæmmende rør i stuen. Der skal opsættes radiatorer, og tages stilling til, hvor det nye fjernvarme-installation skal placeres.

Heldigvis er det langt nemmere end de fleste tror.

Vi har har forbedret el-opvarmede huse med centralvarmeinstallationer i mange år og ved præcist, hvad det drejer sig om.

Nye, tynde rør-typer skjules i fodpaneler ved gulvet, og fjernvarmeinstallationen er så lille, at den kan gemmes i et køkken- eller bryggersskab.

Biobrændselsanlæg

VAGN’S VVS er certificeret til at opstille biobrændselsanlæg. Vi leverer anlæg til skoler, industri, sportshaller og private.

Når man fyrer med biobrændsel, vil man normalt få en væsentlig besparelse på varmeafgiften. Besparelsen er individuel, men en besparelse på 30-60% vil oftest forekomme. I et biobrændselsanlæg kan der fyres med træpiller, træ og halm.

Når biobrændsel som f.eks. træpiller afbrændes, udvikles der mange brændbare gasser, som udgør hovedparten af brændslets brændværdi. Gasserne forbrændes ved ca. 850 C°. Når den tilførte luft samtidigt blandes med gasserne i det rigtige forhold, opnås den maksimale udnyttelse af brændslet.

Den meget høje røgtemperatur, som herved opstår, afgiver efterfølgende energien til kedelvandet i brændselskammeret, og røgen føres videre gennem det specielle konvektionssystem, hvor den sidste afkøling finder sted inden røgen passerer røgafgangen.

Fyring med biobrændsel er ikke alene en meget økonomisk fyringsform, man gør også miljøet en tjeneste.

Ved forbrænding af fossilt brændsel (olie, gas, kul o.s.v.) frigøres CO2 og naturens balance forrykkes. Ved fyring med biobrændsel frigøres ligeledes CO2, men til gengæld forrykkes balancen ikke, fordi der kun frigøres den samme mængde som ved normal nedbrydning i naturen. Derfor er biobrændsel CO2 neutralt, og påvirker ikke den økologiske balance.

Solvarme

Solen giver masser af ren og billig energi – selv i Danmark, hvor det tit regner og er overskyet. Om sommeren opfylder et solvarmeanlæg helt behovet for varmt vand, og det kan dække mere end 30% af varmtvandsforbruget i fyringssæsonen. Et godt solvarmeanlæg kan samlet levere op til 70% af det varme brugsvand, så forbruget af anden energi kan begrænses ganske betydeligt.

Ikke alene husejere, men også boligselskaber, institutioner og virksomheder kan høste fordele af et solvarmeanlæg. VAGN’S VVS er tilsluttet kvalitetssikringsordningen for solvarme og vi er altid parate til at rådgive eller give dig et tilbud på en komplet installation.

Jordvarme

Udnyt solens energi med jordvarme!
Ønsker du en miljørigtig løsning, når det kommer til opvarmningen af din bolig, så er jordvarme et fornuftigt valg. Vi har gennem årene fuldt med i udviklingen og hjulpet mange af vores kunder med den populære løsning.

Med vores mange år i branchen kan vi i dag opsætte og udføre service på alle typer jordvarmeanlæg. Har du derfor en bestemt præference, imødekommer vi gerne dine ønsker. Vi rådfører altid dig ud fra, hvad der vil være den bedste løsning for netop dig, så du vil opnå den største besparelse og effekt af anlægget.

Det anbefales at dit jordvarmeanlæg serviceres 1 gang årligt, for herved at få det optimale ud af dit anlæg.

Hvad kan man forvente at spare?
Alt efter hvilken type bolig og jordvarmeanlæg du har, kan du forvente en besparelse på op til 50-60 %, hvis du går fra naturgas, fjernvarme eller oliefyr. Et jordvarmeanlæg kan derfor ofte tjene sig ind på under 10 år.

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med denne løsning, er du velkommen til at kontakte os.

- Cookiepolitik Gå til facebook